AML AUDIT AND ADVISORY
Vi hjälper dig med allt inom AML.
AML Audit & Advisory AB startades 2020 som en specialistbyrå för organisationer som omfattas av AML-regelverket.
Vi erbjuder dig expertisen och verktygen som både förenklar ditt AML-arbete och ger en trygg regelefterlevnad.
Läs mer om våra tjänster nedan
AML-funktioner

Avlasta rollerna som centralt funktionsansvarig, oberoende granskningsfunktion, särskilt utsedd befattningshavare och visselblåsfunktion, genom våra lösningar med deltidsanställning eller outsourcing.

Löpande rådgivning & Projektbemanning

Behöver du ett snabbt bollplank för att komma vidare, en senior rådgivare som utreder en komplex fråga, eller kanske projektbemanning? Vi hjälper dig i alla små och stora frågor.

Utbildning / Test & Certifiering / Lämplighetsbedömning

Rätt kunskaper förenklar för medarbetarna. Välj den årliga PTL-utbildningen, eller specialutbildningar för utvalda kollegor. Få kvitto på era kunskaper med våra tester och certifieringar.

Styrdokument / Riskbedömningar

Bra styrdokument och riskbedömningar stödjer affären och medarbetarna. Våra dokument och processer integrerar AML med operations, med målet att förenkla regelefterlevnaden.

Granskningar (GAP-analys & Due Diligence)

Vi hittar förbättringsmöjligheterna i din AML. Och hjälper dig att hantera riskerna i andras AML, t.ex. vid förvärv.

Myndighetskontakter

Ärenden hos myndigheter ska skötas av erfarna specialister. Vi hjälper dig att hantera myndigheternas frågor och krav i tillstånds- och sanktionsärenden, att överklaga beslut, etc.

Organisation / Styrning / Intern kontroll

Hur fördelar ni roller och ansvar? Hur undviks dubbelarbete, vem är bäst lämpad för vilken uppgift, vad bör outsourcas, hur kan styrelsen hantera AML, hur bör kontrollfunktionerna samverka? Vi hjälper er att organisera verksamheten.

Omvärldsbevakning

Få kontroll på informationsflödet med våra skräddarsydda nyhetsrapporter. Kombinera med analys- och implementeringsstöd och gör rätt sak i rätt tid.

Övrigt

Kontakta oss på ch@amlradgivning.se eller +46 768 204 300

Carl-Fredrik Hedengren

Grundare & rådgivare

Om byrån

AML Audit & Advisory AB startades 2020 som en specialistbyrå för organisationer som omfattas av AML-regelverket. Vi erbjuder dig expertisen och verktygen som både förenklar ditt AML-arbete och ger en trygg regelefterlevnad.

Hedengren har varit rådgivare inom AML och andra regulatoriska frågor sedan 2010, senast som advokat på den finansregulatoriska specialistbyrån Harvest Advokatbyrå i Stockholm. Han har även erfarenhet som chefsjurist och centralt funktionsansvarig på en svensk värdepapperskoncern.

Hedengren bistår med både utveckling och intern kontroll i finansiella sektorn, och under senare år även i redovisningsbranschen.

Hedengren har även bred erfarenhet av arbete med bolagsstyrningsfrågor, och anlitas av styrelser i reglerade bolag för löpande rådgivning, biträde med planering och struktur kring styrelsearbete, intern kontroll och rapportering, etc.

Hedengren är ämnesexpert inom AML för Sveriges ledande företag inom finansutbildningar.

Hedengren har erfarenhet som styrelseledamot i olika verksamheter under tillsyn av Finansinspektionen.

Hedengren har juristexamen från Uppsala Universitet.

LinkedIn
Aktiebolag med styrelsesäte i Täby, Sverige.
Organisationsnummer: 559271-5329. Momsnummer (VAT no): SE559271532901.